ZAOSTRI NA SMALTOVŇU

Milí fotografi, určite ste už v hľadáčiku svojho fotoaparátu mali rôzne architektonické skvosty – gotické katedrály, renesančné kúrie či progresívne moderné konštrukcie. Ako sa však vraví „pod lampou je najväčšia tma“, a preto je na čase posvietiť si na to, čo je naše a máme to priamo pod nosom a možno o tom ani neviete…

Klub ochrany technických pamiatok spolu s Facebook stránkou Industriálne pamiatky Bratislavy vyhlasujú fotografickú súťaž o najlepšiu fotku z bývalej Uhorskej továrne na smaltované a kovové výrobky v Petržalke (nižšie krátky popis a mapka areálu s vyznačením historických stavieb).

Víťaz získa raritný historický zborník Technické pamiatky Bratislavy (rok 1985), druhé a tretie miesto získa publikáciu Stopy priemyselného dedičstva na Slovensku (2010), resp. knižku Vojenské pamiatky Bratislavy (1974). Navyše tie najkrajšie fotografie sa, po súhlase autorov, dočkajú putovnej výstavy v Bratislave.

Fotografie (max 5) a prípadné otázky posielajte na adresu smaltovna.ba@gmail.com do 31. 5. 2013. Každý týždeň pridáme najnovšie kúsky na Facebook stránku Industriálne pamiatky Bratislavy a môžete začať “like-ovať”, kto získa najviac zdvihnutých prstov je víťazom. Držíme Vám palce pri objavovaní posledného kompaktne zachovaného priemyselného areálu Bratislavy.

* do súťaže budú zaradené fotografie len historických objektov smaltovne (viď. mapka):

 

Bývalá uhorská továreň na smaltované a kovové výrobky v Petržalke

Továreň Petra Westena na smaltované nádoby oficiálne vznikla 1. augusta 1899 v Petržalke, neskôr prešla do rúk nových akcionárov s veľkou podporou uhorskej vlády v roku 1907, kedy sa jej názov zmenil na „Westa“ či neskôr na „Uhorská továreň na smaltované a kovové výrobky“.

Budovy pôvodnej továrne na smaltované nádoby poškodil začiatkom 20. storočia požiar, a preto ich nahradili novými, ktoré mali lepšie spĺňať náročné pracovné a výrobné podmienky tohto druhu prevádzky. S výnimkou vily riaditeľa (dnes oproti stanici vedľa dvoch výškových budov), na ich mieste stoja nové stavby, ktoré vznikli v prvom desaťročí 20. storočia. Tieto stavby smaltovne sa zachovali dodnes a sú dielom významného priemyselného architekta Heinricha Ziegera zo Žitavy (Nemecko), ktorý spolupracoval na týchto objektoch aj s nemeckou stavebnou firmou Wayss & Freytag, ktorá funguje dodnes.

Môžeme tu nájsť 8 zachovaných budov s typickou tehlovou fasádou z tejto stavebnej etapy ‒ budovu bývalého guľového mlyna, ktorý slúžil na drvenie skloviny používanej pri výrobe smaltovacej brečky; taviareň; haly na miešanie, morenie, sušenie a vypaľovanie smaltu; ako aj celý blok stavieb, kde sa výrobky lisovali a formovali. (pozri priloženú mapku)

V dobe svojho vzniku bolo železobetónové oblúkové dvojhalie na vypaľovanie najväčšou stavbou tohto druhu v Rakúsko-Uhorsku a šédové stavby (tie, čo majú cikcakovú strechu) sú jedinečným príkladom tohto typu zastrešenia od architekta Ziegera u nás. Spolu s inými jeho realizáciami v Nemecku a Česku dodnes patria k nenahraditeľným dokladom pokroku priemyselného staviteľstva v tejto časti Európy.

Plagát k súťaži na stiahnutie


Komentáre - Zanechajte nám komentár