Výzva voleným zástupcom v bratislavských samosprávach

Aj zostávajúce industriálne pamiatky Bratislavy sú, bohužiaľ, v akútnom ohrození, je možné, že mesto príde aj o to posledné, čo doposiaľ prežilo.

Klub ochrany technických pamiatok preto voleným zastupiteľom v bratislavských samosprávach – primátorovi a hlavnej architektke, starostom, ale aj poslancom mestského a miestnych zastupiteľstiev adresoval výzvu na zásah v prospech ich zachránenia.


Vážení pán primátor, pani hlavná architektka, starostovia, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

obraciame sa na Vás, ako na našich volených zástupcov vo veci nanajvýš citlivej a nemenej urgentnej – vo veci miznúcich industriálnych pamiatok nášho mesta.

Iste viete, že za posledné roky zmizla z Bratislavy väčšina industriálnych pamiatok, za všetky spomíname najmä Kablo, Danubius Elektrik, Gumon, Jedla, sčasti Kefová továreň, časť Danubius (MDŽ), naposledy Tabaková továreň. Pripomeňme, že v rozvinutých krajinách sa aj táto časť dedičstva zachováva, rekonštruuje a tzv. konverziou dostáva nové využitie. Dúfame, že si uvedomujete obrovskú hodnotu zostávajúcich industriálnych objektov a súbor a máte záujem na ich zachovaní pre ďalšie generácie.

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, že skoro všetky hodnotné preživšie priemyselné pamiatky sú v akútnom ohrození a vyžadujú urgentný zásah v prospech ich záchrany. Ponúkame preto ich prehľad spolu so stručným popisom situácie, ako aj radou, čo v danom prípade možno urobiť:

  1. Cvernová továreň (Páričkova ulica): v súčasnosti sa jedná o najreprezentatívnejší, najzachovalejší a najkomplexnejší historický priemyselný areál v Bratislave. Pred krátkym časom došlo k zmene vlastníka, ktorý ohlásil, že v marci budúceho roku chce začať stavať (a teda búrať), pričom zachovať mieni len hlavnú výrobnú halu. Zničením ostatných častí dôjde k nevyčísliteľným hodnotám na dedičstve národa. Navrhujem Vám preto iniciovať zaradenie aj ostatných častí medzi pamätihodnosti mesta so zreteľom ich vyhlásenia za národné kultúrne pamiatky a najmä rokovať so stavebníkom o zmene jeho zámeru. Podľa medializovaných informácií sa jedná o investora z Francúzska, je teda možné predpokladať, že bude otvorenejší a kultúrne vyzretejší ako investori z nášho regiónu.
  2. Pivovar Stein (Blumentálska, Legionárska ulica): niektoré jeho časti sú v procese vyhlasovania za národné kultúrne pamiatky. Vzhľadom na to, že sa jedná len o minimálne fragmenty celého súboru, je treba iniciovať rozšírenie navrhovaných objektov aj o ďalšie časti a dohliadnuť na úspešné ukončenie konania. Navrhujeme tiež jednať so investorom ohľadom maximálnej možnej miery zachovania pôvodných objektov.
  3. MDŽ/Danubius (Trnavská ulica): z celého nesmierne hodnotného areálu sa dochovala len hlavná výrobná hala (ostatné prednedávnom zbúrané), v ktorej pred krátkym časom vznikol požiar. Je preto vhodné zabrániť developerovi, aby to nezneužil na jej asanáciu, ale tak isto tlmiť jeho plány na jej prestavbu (a tým znehodnotenie).
  4. Matador (Údernícka ulica): keďže Ministerstvo kultúry SR (zjavne pod tlakom vlastníkov, argumentujúc nedostatočnou fotodokumentáciou) nevyhlásilo súbor 11 objektov za Národné kultúrne pamiatky, je potrebné iniciovať opätovné otvorenie konania vo veci ich vyhlásenia za Národné kultúrne pamiatky (podnetom), pričom je vhodné, aby tomu predchádzalo ich zaradenie medzi pamätihodnosti mesta. Upozorňujeme, že v dotknutej lokalite existuje zámer rozsiahlej výstavby, ktorej bude musieť predchádzať veľkoplošná asanácia týchto pamiatok.
  5. Gumon (Košická ulica), Tabaková továreň (Radlinského, Mýtna ulica), Danubius elektrik (Račianska): Aj napriek tomu, že sa jedná o objekty v nedávnej minulosti asanované, veríme, že jednaním s investormi je vo Vašich silách presvedčiť ich, aby sa zachoval génius loci aspoň vo forme výstavby repliky hlavných pôvodných objektov. V danej situácii je to totiž jediné možné riešenie, ako nestratiť pamäť miesta a zvrátiť nevyčísliteľné škody z minulosti. Pripomeňme, že Tabaková továreň bola jedným z najstarších a najrozľahlejších priemyselných pamiatok mesta.

Majúc na zreteli vyššie uvedené, vyzývame Vás ku konaniu a zasadeniu sa za zachovanie týchto, dnes už bohužiaľ posledných nesmierne hodnotných pamiatok. Upozorňujeme Vás,  že z celého bohatého fondu tohto typu dedičstva je dodnes zachované len torzo, aj to v akútnom ohrození. Preto je nutné aj Vaše pričinenie.

Za Váš prínos riešeniu tohto problému Vám budeme vďační, pri Vašom ďalšom konaní radi nápomocní.


Komentáre - Zanechajte nám komentár